- دریافت نسخه 4 فایل سیلورلایت
  • توجه لطفا نسبت به ثبت اطلاعات جمعیت و پرسنل سال 93 اقدام نمایید

  • توجه : اگر مرکزی به اشتباه تعریف شده است، از قسمت فهرست مراکز بهداشتی، مرکز را حذف نمایید، سپس مرکز حذف شده در محاسبات سیستم نمایش داده نمی شود

  • مشاهده اطلاعیه های قبلی سامانه نظام پرداخت

  • جهت اخذ خروجی اکسل گزارشات در اینترنت اکسپلورر و تنظیم گزینه های آن، اینجا کلیک کنید

  • فرمول گزارش پرداخت قطعی جهت کاربران دانشگاهها


  • ورود از طریق شبکه اینترنت